Име на фирмата: Пепи елегант Дизайн ЕООД
Адрес на офиса: София 1618
кв. Манастирски ливади Запад
ул. Казбек 53А
тел: 02/483 6050, 0700 20 314 (безплатен от цялата страна)
Пишете ни на: office@pepielegant.com
Работно време: понеделник - петък 9 - 18.30ч.
Банкови сметки: UniCredit: BG21UNCR70001522759042 BIG: UNCRBGSF
адрес по регистрация:
София 1700
Ст. град,
ул. Проф. д-р Димитър Добрев 8А